Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності. 2016

| >>
Тема 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
2.1. Сутність та види банківського капіталу
Тема 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКУ
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Тема 6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Тема 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Тема 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ
8.1.1. Сутність, завдання та інформаційна база лізингових операцій банку
8.2. Аналіз факторингових операцій банку
Тема 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
9.1. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті
9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками
9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг
Тема 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ
10.2. Аналіз доходів.
10.3. Аналіз витрат
Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
11.3. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні
11.4. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні
Тема 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Тема 13. АНАЛІЗ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
13.2. Оцінка й управління кредитним ризиком
13.4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику
Тема 14. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Книги и учебники по дисциплине Анализ банковской деятельности:

  1. Шпаргалки.com. Шпаргалка - Анализ деятельности банков - 2016 год
  2. Шпаргалки.com. Ответы - Анализ деятельности банков - 2016 год
  3. Шпаргалки.com. Шпаргалка - Финансовый анализ деятельности банков - 2016 год