12.Захоплення Литвою і Польщею українських земель. Політика Гедиміна і Ольгерда.

З 1242 р. починається поступова відбудова Київської Русі. Монголи збирають данину з Київської Русі, але не втручаються в її внутрішні справи, не садить своїх намісників, а залишаються князі. Після татаро-монгольської навали на українських землях занепад, а в Польщі, Литві, Московії - навпаки, піднесення. Першим скористувалися занепадом Київської Русі литовці (племена, які вийшли з лісу). Князь Миндовг об'єднує розрізнені литовські племена в єдине ціле, щоб протистояти Тевтонському ордену. Засновує ранньофеодальну державу. Після того, як відтісняють Тевтонський орден, задивляються на землі сучасної України та Білорусії. Наступний князь Ольгерд. 1320-1330 рр. - захоплює територію сучасної Білорусії. 1340 р. - починає експансію на українські землі. 1350 р. - захоплює лівобережну Україну. 1362 р. - захоплює Київ, центральну Україну. 1363 р. - вирушають на Поділля, де відбувається генеральна битва з монголами. Литовці вщент розбивають їх. Потім частково захоплюють Волинь. Там вони зустрічаються з інтересами поляків. Захопивши лівобережну, центральну Україну, Поділля, частково Волинь, литовці утворюють Велике Князівство Литовське. Проводять чуйну, м'яку політику на завойованих землях. Вони розуміли, що не треба щось міняти, а. навпаки, вчитися у Київській Русі, дуже лояльна політика. Великі адміністративні місця залишаються за українцями, помірні податки (набагато нижче, ніж у монголів). Литовці переймають віру, культуру, залишається мова. Залишають лише за собою верховну владу (князя литовського). 1360 р. - закінчується іго на території України.

Паралельно литовцям, поляки починають експансію на території України. Казимир Великий об'єднав Польщу в єдину державу і починає подивлятися на західну Україну. 1340 р. - поляки вступають на Галичину. Боярин Дедько організовує повстання у 1344 р. і виганяє Казимира. Після смерті Дедка (1347 р.). В кінці 40-х знову починається експансія. 1366 р. поляки захоплюють Галичину і частину Волині. Спочатку поляки запроваджують зміни: поряд з латинською, українською мовами входить польська мова. 1375 р. - будується католицьке архиєпископство у Львові, запроваджується католицизм. Всі посади поляки роздають своїм, це не подобається боярам. Експлуатують селян. До середини XV ст. Галичина реорганізується в Руське князівство і становиться провінцією Польщі.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 12.Захоплення Литвою і Польщею українських земель. Політика Гедиміна і Ольгерда.:

 1. 1. Загарбання українських земель Литвою та Польщею.
 2. Політико-правове становище українських земель у складі ВКЛ.
 3. Політико-правове становище українських земель в складі Речі Посполитої.
 4. Післявоєнний поділ Українських земель .Більшовицька модернізація суспільного устрою. Новий статус Зх.-Українських земель.
 5. 30. Політика російського уряду щодо автономії українських земель у XVIII ст.
 6. Політико-адміністративний устрій українських земель в складі Росії (кінець XVIII - початок XX ст.).
 7. 98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.
 8. Захоплення України німецькими та австро-угорськими військами. Українська держава Павла Скоропадського.
 9. 1. Загарбання українських земель феодалами сусідніх держав. Політичне життя в українських землях .
 10. 33. Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією.
 11. Охарактеризуйте господарський розвиток українських земель в ХV – першій половині ХVI ст. як передумови Визвольної війни українського народу (1648-1676).
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -