2.Події Лютневої революції в Петрограді та їх вплив на Україну: створення нових органів влади

Страйк на Путиловському заводі в Петрограді, що розпочався 17 лютого 1917 року, став передвісником масових революційних виступів. 27 лютого (10 березня) до загального страйку петроградських робітників приєднались солдати Волинського, Преображенського та Литовського гвардійських полків. Вже 27 лютого озброєні робітники і солдати майже повністю оволоділи столицею Російської імперії, і у ніч на 28 лютого були заарештовані міністри останнього царського уряду. Невдовзі революція перемогла у всій державі і самодержавство було повалено. На початку березня 1917 р. Микола ІІ зрікся імператорського престолу і члени царської сім`ї вимушено відмовились від прав на російський престол. Проте, офіційно Росія була проголошена республікою декретом Тимчасового уряду аж 1 вересня 1917 р. Вже на початку березня 1917 р. було утворено Петроградську міську Раду робітничих, солдатських і селянських депутатів, а згодом Ради стали формуватись у містах і селах усіх районів унітарної Російської держави. Ними керували соціалістичні партії – меншовиків, есерів та ін., які ставили за кінцеву мету побудову у Росії шляхом реформ соціалістичного суспільства, спершу пройшовши тривалий період буржуазно-демократичного розвитку, за якого пролетаріат не може і не повинен прагнути до влади. Петроградська Рада претендувала на роль всеросійського державного центрального органу, аналогічного статусу прагнув буржуазний Тимчасовий комітет Державної думи, тож за згодою лідерів Тимчасового комітету і керівництва Петроградської Ради 2 березня 1917 р. було створено Тимчасовий уряд на чолі з князем Г.Львовим. Формально він нікому не підпорядковувався, а фактично діяв під контролем Тимчасового комітету, з яким до травня 1917 р. проводив спільні засідання;а водночас був пов`язаний Петроградською Радою низкою зобов`язань, за виконанням яких вона стежила.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 2.Події Лютневої революції в Петрограді та їх вплив на Україну: створення нових органів влади:

 1. 13. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва як основа створення органів влади на місцях в період Хмельниччини
 2. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади як джерела аграрного права України.
 3. 11. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як-джерела екологічного права: Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, положення й інструкції, накази,. розпорядження, правила і методики міністерств і відомств.
 4. 41 Політична ситуація в Україні після Лютневої революції 1917 р.
 5. 50.Опишіть повноваження Президента України по відношенню до місцевих органів виконавчої влади.
 6. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права.
 7. Основні етапи і події революції 1905-1907 гг.
 8. Юридичні служби міністерств, органів виконавчої влади, підприємств, установ як система державних органів.
 9. 12. Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.
 10. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
 11. Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.
 12. 1.Особливості провадження в справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень
 13. 8.Принципи створення та функціонування системи органів прокуратури.
 14. 58. Охар-йте вплив нових цивілізаційних чинників на господарський розвиток держав Європи (70-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст.)
 15. Суспільні рухи,революційні події в Європі(середина 19 ст) та їх вплив на Украіну
 16. 40.Розкрийте систему центральних органів виконавчої влади.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -