3.Створення Центральної Ради: соціальна база, партійна репрезентація.

Майже одразу після Лютневої революції питання про самовизначення України опинилося в епіцентрі політичної боротьби. Незважаючи на суттєві розходження у вирішенні соціально-економічних питань, кадети, які домінували в Тимчасовому уряді, та есеро-меншовицький блок, що визначав політичну лінію Рад, значною мірою сходилися в поглядах на розв'язання національного питання. Обстоюючи унітарну форму російської держави, ці політичні сили визнавали за Україною тільки право на національно-культурну автономію. Таке вирішення українського питання вже на початку 1917 р. не відповідало вимогам часу, якісно новому рівню національного руху і тому не тільки породжувало численні тертя, суперечності та протиріччя між різними політичними силами суспільства, а й зумовило появу в Україні ще одного альтернативного центру влади — Центральної Ради — громадсько-політичного об'єднання, що утворилося 4 березня 1917 р. У надзвичайно короткий час Центральна Рада переросла у впливовий представницький орган народної влади. Важливу роль у її створенні, зміцненні та визначенні основних напрямів діяльності відіграли три провідні українські парти: Українська партія соціалістів-революціонерів (М. Ковалевський, П. Христюк, М. Шаповал), Українська соціал-демократична робітнича партія (В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш) та Українська партія соціалістів-федералістів (Д. Дорошенко, С. Єфремов, А. Ніковський). Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського. Спочатку УЦР нараховувала кілька десятків чоловік. Впродовж травня - липня 1917 року Центральна Рада поповнилася делегатами від цілого ряду всеукраїнських з’їздів: селянського, другого військового, робітничого. Склад ЦР збільшився до 600 чоловік. Українська Центральна Рада поступово трансформувалася в демократичний орган.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 3.Створення Центральної Ради: соціальна база, партійна репрезентація.:

  1. 110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.
  2. 43. Організація і діяльність Центральної Ради. І і ІІ Універсали Центральної Ради.
  3. 45. Державно-правові акти Центральної Ради.
  4. Універсали Центральної Ради та їх історичне значення
  5. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
  6. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
  7. 3. Історичне значення IV Універсалу Української Центральної Ради.
  8. 112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.
  9. 3. Конституція УНР 1918 р. і падіння Центральної Ради
  10. 40. Політика Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -