8.Українська держава П.Скоропадського: внутрішня та зовнішня політика.

Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів П. Скоропадського.

Гетьман П.Скоропадський доступився до влади в Україні 29 квітня 1918 р. Одним із перших кроків уряду було проголошення 29 квітня маніфестів — "Грамота до всього Укр. народу" та "Закони про тимчасовий устрій України". У грамоті гетьман Скоропадський заявляв, що "взяв на себе тимчасово всю повноту влади". Цією ж грамотою він оголосив себе гетьманом усієї Укр. ЦР і всі земельні комітети розпускалися, міністри звільнялися; поновлювалося право приватної власності. Замість назви "Укр. Народна Республіка" мала вживатися назва "Укр. Держава". Водночас відбувався процес формування нового уряду — Ради Міністрів. Було засновано Вищу земельну комісію на чолі з гетьманом та земельні комісії — губернські й повітові. Аграрна політика Скоропадського мала поміркований характер. Кінцевою метою якої мало стати утворення сильної верстви селян-середняків, які служили б міцною опорою уряду. Великий обсяг роботи припав на міністерство шляхів. Не менш успішно працювало міністерство фінансів. Найвизначніших і найтривкіших успіхів гетьманський уряд досяг у сфері науки й освіти. Українізація системи освіти провадилася відкриттям паралельно до наявних російських навчальних закладів українських вищих шкіл, гімназій та університетів. У військовій сфері значні зусилля було спрямовано на створення сильного укр. війська. Для готування освічених старшин засновувалися спеціальні військові школи. Дуже важливими були судові реформи: налагоджено судову справу, створено сенат, суд на нових засадах, укладено багато нових законів. У зовнішньополітичній діяльності гетьмана були значні обмеження. Союзництво з державами Четверного союзу стримувало його відносини з країнами Антанти. У міждержавних відносинах основною турботою гетьмана було повернення всіх територій етнічного розселення українців. Внаслідок поразки Четверного союзу гетьман почав шукати підтримки у країн Антанти.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 8.Українська держава П.Скоропадського: внутрішня та зовнішня політика.:

 1. 62 Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Зовнішня і внутрішня політика гетьманату та причини його падіння
 2. 2. Внутрішня і зовнішня політика Української Держави П.Скоропадського.
 3. 53. Українська держава гетьмана П.Скоропадського:державно-політичний устрій,соціально-економічна та зовнішня політика.
 4. 75. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.
 5. 3. Внутрішня політика П. Скоропадського.
 6. 18. Внутрішня політика П. Скоропадського
 7. 19. Зовнішня політика П. Скоропадського
 8. 5. Зовнішня політика П. Скоропадського.
 9. 10. Внутрішня та зовнішня політика
 10. 65Встановлення Влади Директорії, Її Внутрішня І Зовнішня Політика
 11. 29. Гетьманування П. Дорошенка. Внутрішня і зовнішня політика.
 12. 32. Гетьманування Мазепи: внутрішня і зовнішня політика
 13. 42. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР.
 14. 88.Правління імператора Юстиніана, його внутрішня та зовнішня політика.
 15. 41. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського
 16. 69. Внутрішня та зовнішня політика Іоанна Безземельного. «Велика хартія вольностей».
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -