16. Брестська унія. Її історичне значення.

Брестська церковна унія стала спробою подолати розкол між Римським Престолом та Константинопольським патріархом, який відбувся у 1054 році.

Основна причина, що спонукала ієрархів української православної церкви до укладення унії з Папою Римським, стали утиски православної церкви в Речі Посполитій. Ініціатором унії був львівський православний єпископ Гедеон Балабан. Унія була укладена на церковному соборі в Бресті (1596р). За умовами утворювалась об’єднана греко-католицька церква, яка зберігала: · східний обряд; · церковнослов’янську мову богослужіння; · право на заміщення митрополичої та єпископських кафедр; · вживання юліанського календаря; · нижче духовенство і надалі зберігало право одружуватись.

Одночасно

· визнавалась зверхність Папи Римського; · були прийняті догми католицької церкви.

Наслідки: Польській уряд вважав унію обов'язковою для всіх православних на території Речі Посполитої. Православна релігія опинилася на становищі незаконної. Унія насаджувалася силою. В українській церкві стався розкол, який породив непримиренну духовно-політичну боротьбу в Україні. Новий митрополит київський Іпатій повів активну боротьбу за здійснення унії. Він переслідував непокірних священнослужителів, лишаючи їх приходу і сану, відбирав у православних храми і монастирі, школи і друкарні. Підкоряючись владі та сподіваючись набути нових пільг і привілеїв, велика частина української шляхти почала переходити в уніатство. Проте більшість населення України не прийняла унії та зберегла свою прихильність до православ'я. Українські та білоруські селяни, міщани, козаки стійко боролися проти нав'язування католицтва та унії. Це була боротьба проти феодально-кріпосницького і національно-релігійного гніту, проти панування шляхетсько-католицької Польщі. Вона мала національно-визвольний характер.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 16. Брестська унія. Її історичне значення.:

 1. 13. Кревська унія. Її історичне значення
 2. Брестська церковна унія 1596 р.
 3. 19 Брестська унія та посилення національного гніту.
 4. 23. Берестейська церковна унія та її значення в історії України.
 5. 4. Історичне значення.
 6. IV Універсал Центральної Ради. Його історичне значення.
 7. 25. Історичне значення діяльності Б. Хмельницького.
 8. Історичне значення Курської битви:
 9. 85. Конституція України та її історичне значення.
 10. 11. Історичне значення Київської Русі
 11. 30. Причини поразки та історичне значення української національної революції ХУІІ ст.
 12. 7. Прийняття християнства на Русі: причини і історичне значення.
 13. 4.19.10. Історичне значення проголошення незалежності України |
 14. Переяславська Рада 1654 р. та її історичне значення
 15. Універсали Центральної Ради та їх історичне значення
 16. II універсал Ц.Р. Його зміст та історичне значення.
 17. 1. Значення історичних знань у розвитку суспільства і особистості.
 18. 3. Історичне значення IV Універсалу Української Центральної Ради.
 19. 87 Підсумки тш історичне значення президентських виборів в Україні 1999р.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -