38 Громадсько-політичне життя Західної України у XIX ст.

Зачинателі національного відродження в Західній Україні вийшли з середовища греко-католицького духовенства. У 1816 р. священих Іван Могильницький заснував "Клерикальне товариство" з метою розповсюдження релігійних текстів у Українською мовою. Він створив "Граматику" української мови, довів, що українська мова є рівноправною слов'янською мовою, а не діалектом російської чи польської мов.

З 1880 по 1887 р. у Львові діяв культурно-освітній гурток "Руська трійця". Його засновниками були студенти Львівського університету: Шашкевич, Вагилевич, Головацький. За мету вони ставили боротьбу проти національного гноблення, виступали за поширення знань про українську історію, традиції, перетворення української мови на літературну. Вона започаткувала ідею нерозривної єдності всіх українських земель, незалежно від їх перебування у складі встрійської чи Російської імперій.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 38 Громадсько-політичне життя Західної України у XIX ст.:

 1. 81 Політичне життя України на сучасному етапі, Політичні партії та громадсько-політичні організації України.
 2. 47.Національно-культурне та громадсько-політичне життя на західноукраїнських землях в 19ст.
 3. 2. Суспільно-політичне життя України на початку ХХ. Виникнення та діяльність українських політичних партій.
 4. 37 Соціально-економічний розвиток Західної України у XIX ст.
 5. 61 Суспільно-політичне життя України в кінці 20-х - 30-х рр.
 6. Західна Україна:суперечливий характер громадсько-політичного розвитку.Військове протистояння в суспільстві.
 7. 91.ГРОМАДЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА. 92. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ.
 8. 14. На початку XIX ст. в Російській імперії, яка була однією з найвідсталіших монархій Європи, пожвавилося суспільно-політичне життя.
 9. 71 Політично-ідеологічна реакція в кінці 1940-х років - на початку 50-х рр. "Радянізація " Західної України.
 10. 2. Приєднання до СРСР Західної України і Західної Білорусії.
 11. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в XIX ст.
 12. 2. Створення політичних партій і громадсько-політичних організацій у Наддніпрянщині.
 13. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 14. 2. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури. Політичний розвиток Київської Русі умовно можно поділити на три періоди:
 15. 22.Структура і типологія громадсько-політичних рухів.
 16. 4. Суспільно-політичне та культурне життя.
 17. Входження Західної України до складу УРСР.
 18. Входження Західної України до складу УРСР.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -