Жовтневі події 1917р. і Україна.

25-26 жовтня у Петрограді більшовики, здійснивши державний переворот, захопили владу і утворили новий уряд - Раду Народних Комісарів на чолі з Леніним. Більшовицький переворот різко змінив ситуацію в Росії та в Україні. Ц.Р. засудила переворот, не визнала владу більшовиків і зайняла щодо них ворожу політику. У схваленій 27 жовтня резолюції про владу, Ц.Р. наголошувала, що влада має належати усій революційній демократії, а не.більшовикам, які становлять лише її частину.

За нових обставин, коли юридично перестав існувати всеросійський уряд, ЦР і Генеральний секретаріат активізували свою Діяльність по державотворенню в Україні. Найбільш важливими кроками були:

31 жовтня ЦР прийняла рішення щодо поширення її повноважень на території Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини, частину Курської і Воронезької губернії.

7 листопада ЦР прийняла III Універсал, проголосивши утворення УНР, як автономної у складі Російської республіки, яка повинна стати федерацією рівних народів. УНР планувала вступити у федеративні стосунки с тими державами, які утворюються на руїнах імперії.

46.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме Жовтневі події 1917р. і Україна.:

 1. 2.Події Лютневої революції в Петрограді та їх вплив на Україну: створення нових органів влади
 2. 7. Жовтневі дні в Україні 1917 р.
 3. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 4. Політичне становище в Україні влітку-восени 1917р.
 5. 12. Перша російсько - українська війна грудень 1917 р. – квітень 1917р.
 6. Державний лад Російської імперії (поч. XX ст. - 1917р.)
 7. 65. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917р. І ПЕРСПЕКТИВА ІСТ. ДОСЛІДЖЕНЬ.
 8. 11. Проголошення Радянської влади в Україні. Внутрішня політика більшовиків грудень 1917р. – квітень 1918р.
 9. Тема. Події 1917 -1918 рр.
 10. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України.
 11. Огляд місця події
 12. 3 Залежні й незалежні випадкові події, формули додавання ймовірностей.
 13. 6.Залежні та незалежні події. Умовна ймовірність
 14. Тактика огляду місця події
 15. Огляд місця події.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -