60. Колективізація сільського господарства в Україні

Курс на колективізацію був проголошений 15 з'їздом ВК П(б) 1927 р., а 1920 почалося її насильницьке форсоване здійснення.

Згідно з більшовицькою доктриною шлях до соціалізму був пов'язаний з переходом, селянства до колективного виробництва. Форсована колективізація, як і форсована індустріалізація здійснювалася в рамках політики соціалістичного штурму.

Беручи курс на колективізацію сталінське керівництво прагнуло:

завдяки колгоспам повністю підпорядкувати сільське господарство державі.

забезпечити населення країни дешевими продуктами харчування і сировиною, отримати кошти для індустріалізації.

ліквідувати дрібнотоварний селянський уклад, який, на думку більшовиків, був джерелом капіталізму на селі.

Постановою ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 р. було чітко визначено темпи колективізації для різних зон радянського союзу. В Україні колективізацію планувалося завершити в основному (тобто об'єднати в колгоспи .70% селянських господарств) до кінця 1930 р. Такі нереальні терміни можна було забезпечити лише насильницькими методами. Для того, щоб зламати опір заможних селян проводилася політика ліквідації куркульства як класу, в результаті було знищено понад 200 тис. селянських господарств. В загалі ж ця політика стала засобом тиску на все селянство, так як до розряду куркуля зараховували кожного, хто не бажав вступати до колгоспу.

Прискорення темпів колективізації призвело до дезорганізації, аграрного сектора: індивідуальні господарства руйнувалися, а колгоспи Технічно і організаційно було слабкими. В зв'язку з цим наростали кризові явища в с/г; зниження продуктивності праці, падіння валових зборів зерна та. виробництва іншої с/г продукції. Така політика привела до голодомору 32-33 рр.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 60. Колективізація сільського господарства в Україні:

  1. 47. Колективізація сільського господарства в Україні та Голодомор 1932 – 1933 рр.
  2. 20, Колективізація сільського господарства України та її наслідки.
  3. 63. Насильницька колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки
  4. 95. Правове регулювання хімізації сільського господарства
  5. Суцільна колективізація в Україні.
  6. 81. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.
  7. 66. Колективізація укр. села , особливості, методи здійснення, соц. та демограф. наслідки.
  8. 62. Суцільна колективізація
  9. 47)Охарактеризуйте ринкове господарство в Англії у другій пол. ХVІІ – 60-тих роках ХІХ ст.: виникнення, становлення нових форм господарства. Теорії А. Сміта та Д. Рікардо про ці процеси..
  10. 111. Форми господарювання в аграрному секторі Украіни в 20-30 роки ХХст. Суцільна колективізація та її наслідки.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -