Нова економічна політика на Україні Її результати.

На 1921-1922 рр. у більшовиків було найкатастрофічніше положення. І тому 21 березня 1921 р. Ленін переконує товаришів провести політику НЕПу. НЕП став компромісом, відступом від соціалізму з метою дати країні оправитися після громадянської, війни. Основні завдання НЕПу - заспокоїти селянство і забезпечити йому стимул до підвищення виробництва продуктів:

1) замість продрозверстки уряд обкладає селян помірним податком.

2) сплативши податок, селянин мав право продавати лишки зерна за будь-якими цінами.

3) бідні не сплачували податки.

4) уряд відступає від насильницької політики створення колгоспів.

5) націоналізовані державою землі перерозподіляються між бідними селянами.

Такою політикою задоволені бідняки і середняки. Щоб стимулювати інші сектори економіки, "НЕП скасував урядовий контроль над внутрішньою торгівлею. Знову віддає в оренду колишнім власникам невеликі підприємства, навіть заохочувалися, іноземні капіталовкладення. Проте Ленін йшов на тимчасовий компроміс з капіталізмом і не збирався відмовлятися від мрії створити соціалістичну економіку. Тому уряд лишав за собою контроль над важкою промисловістю, банками, транспортом і зовнішньою торгівлею. НЕП виявився великим досягненням: 5 млн. українських селянських господарств підвищили свою продуктивність; виробництво предметів споживання сягнули до воєнного рівня. Як наслідком НЕПу український селянин став миритися з більшовицьким режимом, на який раніше дивився з великими підозрами.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме Нова економічна політика на Україні Її результати.:

 1. 58. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки.
 2. 51. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки.
 3. 53. Етапи формування, становлення та розвитку соціальної політики в незалежній Україні. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо здійснення соціальної політики в Україні.
 4. 1. Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 40 х-початку 50-х років в Україні.
 5. 93. Інноваційна політика сучасної держави. Особливості інноваційної політики в Україні.
 6. 22.Поясніть механізм походження категорій: економічний результат та оподаткований результат діяльності банку.
 7. Освітня політика. Політика реформ освіти в Україні: стан і перспективи.
 8. 87.Ідеї та політика меркантилізму в Україні. Аналіз політики ПетраІ з позицій теорії та практики меркантилізму.
 9. Під економічною політикою розуміють
 10. Економічна думка в Україні (ХІХ – початок ХХ століть) – дореформений період, антикріпосницькі ідеї, пореформені соціально-економічні проблеми, революційно-демократичний напрям, ліберально-народницька думка, марксизм в Україні.
 11. 79. Державна регіональна економічна політика
 12. Проблеми політики зайнятості в Україні.
 13. Основними завданнями соціальної політики в Україні є:
 14. 54) Охарактеризуйте економічну політику Петра І та її вплив на господарство України.
 15. 63.Зміни політико-економічного курсу в СРСР
 16. БІЛЕТ №1 1. Економічна політика: загальне визначення та зміст (35 б.)
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -