1. Первіснообщинній лад та становлення станово-класового суспільства.

Зокрема, однією з найбільш відомих є трипільська археологічна культура, що датується IV—III тис. до н. е. Більш пізні археологічні культури України — зарубинецька і черняхівська (І тис. до н. е.— І тис. н. е.) вважаються ранньослов'янськими. Предків слов'ян можна ймовірно знайти серед племен бронзового віку в басейні річок Одри, Вісли, Дніпра, Дунаю. Вірогідно про предків слов'ян говорить Геродот. Згадуючи землеробські племена Середнього Подніпров'я V ст. до н. е., Геродот, очевидно, має на увазі слов'ян. Він називає їх “сколотами” або “борисфенітами”(Борисфен—Дніпро). У античних авторів — Плінія Старшого, Таціта, Птолемея Клавдія—ми знаходимо згадку про слов'ян під ім'ям “венеди”, хоча це, зрозуміло, не самоназва слов'ян. За даними інших джерел, близько середини І тис. до н. е. венеди розділилися на дві групи — склавінів і антів.Помітну роль в історії України відіграли кіммерійці, скіфи і сармати.

| >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 1. Первіснообщинній лад та становлення станово-класового суспільства.:

 1. 28. Общ строй Рима в Царск период. Реформы Сервия Тулия. Класова і станова боротьба в Давньому Римі періоду Ранньої республіки.
 2. 51. Сутність та функції соціальної структури суспільства. Класова теорія К.Маркса та М.Вебера.
 3. Становлення громадянського суспільства
 4. 43. Проблема становлення громадянською суспільства в Україні.
 5. 53. Становлення інститутів громадянського суспільства в Україні.
 6. 5.2. Становлення ранньоіндустріального суспільства в Європі. Напрямки, етапи, форми ґенези капіталізму.
 7. 37) Становлення і розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні.
 8. 4. Неоліт і становлення аграрного суспільства на території сучасної України.
 9. 54. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм
 10. 2.Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на становлення екологічного права.
 11. 38. Промисловий переворот та особливості становлення індустріального суспільства в українських землях (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.).
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -