69 Післявоєнна відбудова народного господарства. Голод 1947р.

Особливості відбудови сільського господарства:

Відбудова сільського господарства проходила в надзвичайно складних умовах:

- скоротилися посівні площі, не вистачало робочих рук, техніки, коней;

важким було становище селян: мізерна оплата праці, високі податки на підсобне господарство, селяни не мали паспортів, па них не розповсюджувалося пенсійне забезпечення, виплати по тимчасовій непрацездатності;

- ситуацію ускладнила пос)/ха 1946 р. і голод взимку 1946-1947 рр., від якого в Україні померло більше 800 тис. чоловік. Але головною причиною голоду стала не посуха, а позиція держави і комуністичної партії: непомірна високі плани хлібозаготівель не були зменшені, зерно і продукти тваринництва великими обсягами вивозилися за кордон.

Капіталовкладення в сільське господарство були недостатніми, вони складали не більше 7% загального обсягу асигнувань.

Здійснювалася політика "ножиць цін" стосовно сільського господарства. Державні заготівельні ціни залишилися на рівні 1928 р., хоча ціни на промислову продукцію зросли у 20 разів.

У результаті: на кінець 1950 р. сільське господарство не досягло довоєнного рівня, про що свідчать такі дані: валове виробництво зерна становило 77%, врожайність зернових - 82% від рівня 1940 р.

Голодомор 1946—1947рр. стався в період повоєнного відновлення господарства. Причини голоду:

1) повоєнна розруха;

2) відновлення важкої промисловості за рахунок сільського господарства;

3) запровадження для селян величезних податків (навіть на фруктові дерева);

4) розширення посівних площ і виконання планів хлібозаготівлі будь-яким коштом;

5) посуха 1946 р., що викликала неврожай усіх сільськогосподарських культур..

Голод охопив більшість східних і частину південних областей України. Хлібозаготівельна кампанія проводилася під гаслом «Боротьба за хліб—це боротьба за соціалізм!»

У роки голодомору радянське керівництво надавало «інтернаціональну допомогу» країнам Східної Європи, у яких був встановлений соціалістичний лад, а також Франції, яка була спільницею в розгромі нацистської Німеччини. З СРСР ешелони з хлібом вирушали до цих держав.

У роки голоду в містах діяла карткова сцртема забезпечення населення хлібопродуктами. Селяни ж не мали й цього. Позицію держави було висловлено так: «продовольчі труднощі, які швидко й безболісно були ліквідовані». Голодуючих називали «колгоспниками, які мають гострі нестатки». У результаті голоду в Україні померли близько 1 млн чоловік.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 69 Післявоєнна відбудова народного господарства. Голод 1947р.:

 1. Відбудова народного господарства
 2. 4. Відбудова і розвиток народного господарства України (до середини 60-х років).
 3. 3.Відбудова народного господарства на засадах непу.
 4. Леція 14. УКРАЇНА В ПЕРІОД ВІДБУДОВИ І РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (1945 – 1955 рр.)
 5. Наслідки Другої світової війни для СРСР. Відбудова народного господарства
 6. 68. Визволення України від фашистським загарбників. Початок відбудови народного господарства.
 7. 1. Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 40 х-початку 50-х років в Україні.
 8. 2. Відбудова і подільший розвиток господарства.
 9. 76. Відбудова і подальший розвиток народного госп. УРСР в повоєнний період (1945-1955)
 10. Централізоване управління народним господарством.
 11. 1. Передумови та причини голоду. Голод 1921-1923 pp.
 12. 35,Розвиток народного господарства УРСР у повоєнний час (сер. 1940-х - перш. пол. 1950-х рр.).
 13. Метод балансу народного господарства (БНГ).
 14. Пенсії за вислугу років спеціалістам народного господарства. Категорії осіб.
 15. Тема 10. Україна в другій світовій війни та післявоєнний період (1939 – середина 60-х рр.).
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -