81 Політичне життя України на сучасному етапі, Політичні партії та громадсько-політичні організації України.

Основні функції партій

Партії є одним із базових інститутів сучасного суспільства, без якого неможливе, функціонування представницької демо­кратії. Як посередник між владою і народом, між державою і суспільством партії виконують такі найважливіші функції:

- акумулюють настрої і бажання людей;

- трансформують ці настрої у відповідні партійні принципи і вимоги;

- генерують нові ідеї з вдосконалення суспільного життя, формують суспільну думку, стимулюють активність, іромадян у політичному житті;

відбирають людей, професійно придатних до роботи в органах влади, готових прийняти на себе політичну відповідальність.

Класифікація партій в Україні

Україна, відійшовши від тоталітарної однопартійності, впала в іншу крайність -у гіпертрофовану багатопартійність, що призвело до створення мультипартійної політичної системи.

На сьогодні в Україні існує понад 100 політичних партій. За характером політичної орієнтації їх традиційно поділяють на праві, ліві і центристські.

До правих відносять націонал-радикальні. партії: націоналістів, Консервативну Республіканську партію, Українську. Національну Асамблею - Українську Народну Самооборону та інші.

Ліві - це партії соціалістичного і комуністичного спрямування: Селянська партія України, Соціалістична партія України,. Прогресивна соціалістична партія, Комуністична партія та інші.

Центристські партії являють собою широкий політичний спектр. Це партії націонал-демократичного, націонап- держав ниць кого, ліберально-демократичного, соціал-демократичного спрямування. Політологи розрізняють серед них правий центр, центр І лівий центр. До центристських партій належать Народний Рух України, Демократична партія України, Партія зелених України, Ліберальна партія України, Соціал-демократична партія України (об'єднана), Трудовий конгрес України та інші.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 81 Політичне життя України на сучасному етапі, Політичні партії та громадсько-політичні організації України.:

 1. 91.ГРОМАДЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА. 92. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ.
 2. Політичні партії України.до націонал-радикалів належать
 3. 28. Політичні партії у сучасному розумінні
 4. 38 Громадсько-політичне життя Західної України у XIX ст.
 5. 52. Громадські організації та громадського-політичні рухи: сутність та класифікація
 6. 18. Конституційне право громадян У. на об'єднання в політичні партії і громадські організації.
 7. 2. Суспільно-політичний рух і політичні партії в Україні.
 8. 1. Соціальна зумовленість і актуальність вивчення політології. 2. Політологія як наука про політику, політичне життя і політичні відносини
 9. 2. Суспільно-політичне життя України на початку ХХ. Виникнення та діяльність українських політичних партій.
 10. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 11. 88. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -