Політичне становище в Україні влітку-восени 1917р.

Стрімкий розвиток українського визвольного руху викликав стурбованість Тимчасового уряду, який прагнув зберегти контроль над Україною.ї

У кінці червня 1917 р. в Києві з метою налагодження взаємин відбулися переговори між Центральною радою і представниками Тимчасового уряду. У ході переговорів було досягнуто певного компромісу. Ц.Р. погодилася зачекати законодавчого затвердження автономії України загальноросійськими установчими зборами у листопаді 1918 р. Т.У. визнав Ц.Р. представницьким органом українського народу (за умови її поповнення представниками національних меншин), а генеральний секретаріат - органом крайової адміністрації. Т.У. погодився також сприяти об'єднанню українців в окремі військові частини. З липня дотримуюючись взяти на себе зобов'язання, Ц.Р. схвалила II Універсал, в якому виступила проти намірів здійснення самовільної автономії України.

А вже 11 липня до складу Ц.Р. увійшли представники неукраїнських організацій, але Т.У. відступив від прийнятої домовленості. 4 серпня він затвердив "Інструкцію Тимчасового Уряду Генеральному Секретаріатові", згідно з якої правочинність Генерального секретаріату поширювалися лише на 5 з 9 українських губерній: Київську, Чернігівську (частково), Волинську, Полтавську, Подільську, а його компетенція значно звужувалась.

Ц.Р. засудивши дії Т.У. не наважилася на відкриту конфронтацію і не припинила співробітництво з ним, однак конструктивного характеру ця співпраця так і не набула, через небажання Т.У. задовольнити українського руху.

44.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме Політичне становище в Україні влітку-восени 1917р.:

 1. Лекція 15. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ У СЕРЕДИНІ 50-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ.
 2. 45. Політичне становище в Україні після повалення царського режиму. Організація і діяльність Центральної ради. Проголошення Української Народної Республіки.
 3. 11. Проголошення Радянської влади в Україні. Внутрішня політика більшовиків грудень 1917р. – квітень 1918р.
 4. 38. Політична еліта України, політичне лідерство в Україні: стан та особливості розвитку.
 5. 33. Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні.
 6. 81. Політична реформа та революція. Характер політичних процесів у пострадянській Україні.
 7. Економічне і соціально-політичне становище Бельгії
 8. Економічне і соціально-політичне становище
 9. Економічне і соціально-політичне становище Норвегії
 10. Економічне і соціально-політичне становище Фінляндії
 11. Економічне і соціально-політичне становище Данії
 12. Економічне і соціально-політичне становище Швеції
 13. 2. Політичне становище та духовне життя республіки в умовах тоталітаризму.
 14. Соціально-політичне становище Закарпаття в складі Чехословаччини.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -