71 Політично-ідеологічна реакція в кінці 1940-х років - на початку 50-х рр. "Радянізація " Західної України.

У Західній Україні продовжувалася політика радянізації, перервана війною. "Радянізація" Західної України Основними напрямками перетворень були:

- насадження тоталітарного режиму, монополізація влади Комуністичною партією. Чисельність комуністів Достала в основному за рахунок вихідців із Росії та Східної України. Чому?

- По-перше, тому, що західні українці не риявляли особливого інтересу до вступу в Комуністичну партію.

- По-друге, радянська влада недовіряла місцевому населенню. Не тільки партійні органи, а і всі галузі народного господарства, освіта, наука, радянські, комсомольські, правоохоронні органи були насичені спеціалістами із Східної України та інших республік СРСР. Внаслідок цього в Західній Україні складалось враження, що територія знаходиться під чужоземним пануванням:

- утвердження комуністичної ідеології, боротьба .проти так званого українського буржуазного націоналізму, приватно­власницької психології. Проти жителів Західної України розгорталися масові репресії, "ворожі елементи" депортувалися в східні райони СРСР;

- здійснення форсованої і насильницької колективізації. 1950 рік став роком суцільної колективізації. Оскільки в Західній Україні переважало селянство, опір радянській владі набув всенародного характеру.

Позитивне значення мали такі перетворення, як:

- індустріалізація краю і модернізація економіки. До 1951 р. промислове виробництво в Західній Україні зросло на 230% від рівня 1945 р. і складало 10% промислового виробництва республіки;

- заходи в галузі освіти: забезпечено обов'язкову початкову освіту, відкрито нові вузи. Але при цьому здійснювалася політика русифікації, викладання у вузах велося російською мовою.

Таким чином, за декілька років Західна Україна пройшла шлях Східної, повторивши всі соціалістичні реформи.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 71 Політично-ідеологічна реакція в кінці 1940-х років - на початку 50-х рр. "Радянізація " Західної України.:

 1. 38. Понятия: "трудоспособность", "работоспособность", "функциональное состояние", "усталость", "утомление", "переутомление", "стресс", "монотония".
 2. 34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.
 3. 10.3. Бианки В.В. Многообразие жанров в его творчестве. Традиции устного народного творчества и классической русской литературы в произведениях писателя "Кто чем поёт?", "Теремок", "Лесные домишки", "Чей нос лучше", "Сова", "Хвосты". Своеобразие писательской манеры в рассказах "Первая охота", "Приключения муравьишки". Воспитание наблюдательности и бережного отношения к природе.
 4. 10.2. Житков Б.C. Две жизни Житкова. Значение его произведений. Опыт создания энциклопедия для детей "Что я видел". Рассказы о детях "Пудя", "Как я ловил человечков". Рассказы о героизме, о труде "Обвал", "Красный командир", "На льдине" и др. из сборника "Помощь идёт".
 5. 10.1. Пришвин М.М. Рассказы Пришвина, доступные детям дошкольного возраста: "Ребята и утята", "Золотой луг", "Ёж", "Изобретатель", "Лисичкин хлеб".
 6. 10.4. Чарушин Е.И. Е.И.Чарушин - писатель и художник. Анализ рассказов о животных "Волчишко", "Медвежата", Что за зверь". Сборник рассказов "Большие и маленькие". Сказочные мотивы в творчестве Чарушина: "Теремок", "Про сороку". Рассказы в центре которых находится ребёнок дошкольного возраста /сборник "Никита и его друзья"/. Автобиографические рассказы "Как Женя научился говорить букву "р"", "Хитрая мама&quo
 7. Определение понятий: "побочное действие", "эмбриотоксичность", "канцерогенность", "идиосинкразия".
 8. 8.2. Горький A.M. анализ основных статей Горького, посвященных детской литературе. Его требования к советской детской литературе. Произведения Горького для детей: "Воробьишко", "Самовар", "Случай с Евсейкой", "Про Иванушку- дурачка", "Дед Архип и Лёнька", "Встряска". Произведения наиболее доступные детям дошкольного возраста. Сказка "Воробьишко".
 9. 11.2. Воронкова Л.Ф. Её книги о детстве: "Солнечный денёк", Снег идёт", "Золотые ключики", "Подружки идут в школу". Картины природы: труда, быта, людей.
 10. 992 8.8. Маршак С.Я. Краткие биографические сведения. Идейно- тематическое и жанровое многообразие его произведений. Развитие горьковской мысли о романтизме и героизме свободного труда на благо людей. "Пожар", "Почта", "Вчера и сегодня". Тема любви к Родине, самоотверженности советских людей.("Рассказ о неизвестном герое", "Почта военная"). Тема счастливого детства. Воспитание любви к природе "Лесная книга", "Круглый год", &qu
 11. Вопрос 32. В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается
 12. Вопрос 34. В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается
 13. Вопрос 35. В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Услуги" в графе "Номенклатура" указываются
 14. Вопрос 37. В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Материалы" в графе "Номенклатура" указываются
 15. 75. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX - початку XX ст.
 16. 12. Іммануїл Кант (1724-1804) - один із фундаторів німецької класичної філософії, політичної і правової думки, автор праць "Критика чистого розуму" (1781), "Пролегомени" (1783), "Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?"
 17. Лекция №8 ОНТОЛОГИЯ КАТЕГОРИЙ "ВЕЩЬ", "СВОЙСТВО" И "ОТНОШЕНИЕ"
 18. 89. Понятия "задача", "проблема" и "проблемная ситуация".
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -