85 Прийняття конституції України. Її структура та головні положення.

1996 р. була прийнята Конституція. Конституція — Основний Закон держави. (У перекладі з латинської «конституція» — «установлення», «устрій».).

Із проголошенням незалежності в Україні розгортається конституційний процес — розробка й обговорення різних варіантів нової Конституції, ЇЇ розділів і статей. Конституційний процес умовно поділяють на два періоди: І період — 1992- 1994 рр., II період—з 1994 р. до прийняття Конституції 1996 р.

У І період була сформована Конституційна комісія на чолі з Президентом Л. Кравчуком і Головою Верховної Ради І Плющем; до комісії ввійшли також учені-правознавці, судці, працівники правоохоронних органів, народні депутати. Результатом роботи комісії стало створення двох варіантів, проекту Конституції, які були винесені на всенародне обговорення. Однак жоден із них прийнятий не був.

II період почався після позачергових виборів Президента України і формування нового складу Верховної Ради. Конституційну комісію очолили Президент України Л. Кучма і Голова Верховної Ради О. Мороз. Нові проекти створювалися представниками різних політичних партій. Найгострішими проблемами були механізм прийняття Конституції, форма правління в Україні, питання власності, виборчої системи, державної мови і символіки.

Унаслідок суперечностей між Президентом і Верховною Радою Л. Кучма видав Указ про проведення у вересні 1996 р. Всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції України. У пошуках компромісу було створено Узгоджувальну комісію на чолі з М. Сиротою. Було розв'язано спірні питання. У ніч на 28 червня 1996 р. більшістю голосів депутатів Верховної Ради Конституція України була прийнята, її текст підписали Президент України і Голова Верховної Ради. Був виданий Указ Президента про введення в дію Конституції України.

Конституція включає 161 статтю і 14 розділів (розділ 15 містить «Перехідні положення»). Конституція України є демократичною і має найвищу юридичну силу. Вона визначає форму правління, державний устрій, політичний режим України як незалежної, суверенної, правової держави. Найвищою соціальною цінністю за Конституцією є людина; Конституція визначає права, свободи й обов'язки громадян України. На сучасному стані депутатами Верховної Ради обговорюється питання про внесення змін до Конституції України Висновок. Конституція України є Основним Законом, що закріплює українську державність і спрямований на майбутній розвиток України. Поєднання прав і свобод іромадян з обов'язками є запорукою демократичного розвитку суспільства. День 28 червня був оголошений національним святом України — Днем Конституції.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 85 Прийняття конституції України. Її структура та головні положення.:

 1. 83. Прийняття Конституції України
 2. Структура, основні положення і значення Конституції України 1996 року.
 3. Структура, основні положення і значення Конституції України 1996 року.
 4. 69. Прийняття Конституції України 1996 року, її загальна характеристика.
 5. 95. Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України.
 6. Повалення монархії. Прийняття конституції 1947 р.
 7. 53. Конституція України як закон, що має підвищену ступінь стабільності. Загальна характеристика процедури внесення змін до Конституції України.
 8. Канада у 80-ті роки: прийняття нової конституції, реформи консервативного уряду Брайана Малруні
 9. § 12. Внесення змін і введення в дію Конституції України
 10. 96. Функції Конституції України.
 11. 106. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.
 12. 2. Головні положення з технології зведення будівель та споруд
 13. 4.19.6. Прийняття Верховною Радою УРСР _Декларації про державний суверенітет України
 14. 30 Коротка характеристика основних положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
 15. 27) Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад України (загальна характеристика, основні положення документу).
 16. 32. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО): призначення, функції, особливості формування, порядок прийняття рішень.
 17. 89.Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України та його взаємозв’язок з іншими галузями права України. Система та структура права екологічної безпеки України.
 18. Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ Стаття 5. Структура бюджетної системи України
 19. 65) Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна, СНД, Україна-Європа, Україна-США).
 20. Положення Конституція та інших нормативно-правових актів України, що передбачають державний вплив на економіку.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -