80 Проблеми економічного розвитку України на сучасному етані

В економіці ще не накопичено необхідного потенціалу економічного зростання. Не забезпечено зміцнення основної системи держави - перш за все, фінансів підприємств і організацій, підвищення загальної конкурентоспроможності, структурного оновлення економіки.

У критичному стані перебуває аграрний сектор. Понад 87% КСП є збитковими. Спостерігається низька рентабельність промисловості та інших галузей економіки. На 42% знизилася продуктивність праці, в т. ч. у промисловості - на 21 %, на сільськогосподарських підприємствах - більш як у 2 рази.

- Небезпечними стають структурні деформації, які були притаманні українській економіці ще за часів адмініотративно- командної системи. За останні роки ця ситуація не лише не поліпшилася, а й значною мірою ускладнилася. Триває тенденція до скорочення питомої ваги галузей, що виробляють продукцію інвестиційного призначення (машинобудування та будівельні матеріали), майже у 8 разів скоротилася питома вага легкої промисловості. Водночас продовжує зростати частка найбільш енергоємних та екологічно шкідливих галузей (паливно-енергетичної, металургійної, хімічної).

- Тривалий спад виробництва унеможливлює досягнення відчутних зрушень у соціальній політиці. Значне розшарування населення за рівнем доходів, штучне заниження вартості робочої сили (як і низький рівень соціальних витрат) переросли в один із головних чинників, які стримують розширення внутрішнього ринку, технологічне оновлення виробництва. Невирішеність соціальних питань та зубожіння значної частини населення, великі суми заборгованості з заробітної плати, вимушені простої значної частки виробництва й відповідно приховане та зареєстроване безробіття, загострення демографічної ситуації, стагнація медицини, сфери послуг, освіти, науки та культури, високий рівень корупції та зло­чинності - все це реальності нашого сьогодення, які однозначно доводять: соціально-економічна ситуація в країні залиша­ється Окладною.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 80 Проблеми економічного розвитку України на сучасному етані:

  1. 36. Концепції розвитку сучасних економічних зон та їх особливості.
  2. 41) Проблеми та протиріччя сучасного розвитку університетської освіти.
  3. 33. Фінансовий ринок України: досвід функціонування, сучасний стан та перспективи розвитку.
  4. 15. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
  5. 31.Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.
  6. 71.Суперечності в політичному і соціально-економічному розвитку України в умовах незалежності.
  7. 3. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства на сучасному етапі, його зовнішньополітичні орієнтири
  8. 27. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.
  9. 87. Особливості промислового розвитку України на межі XIX – XX ст. Українська економічна думка про становлення та суть монополій.
  10. 8.2. Вплив сучасних економічних концепцій на формування теорії економічної програми та теорії її впровадження в умовах України
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -