34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.

В умовах, коли Наддніпрянщина переживала трагедію голоду 1946-1947 рр. і труднощі відбудови, в Західній Україні розгорнулася Насильницька і всеохоплююча радянізація всіх сторін соціально-економічного і культурного життя краю. До здійснення радянізації Західної України активно залучалися працівники партійно-комсомольського, державного апарату, службовці правоохоронних органів, державної безпеки, культури й освіти з інших регіонів Радянського Союзу, переважно зі Східної України, їх направляли на заводи, фабрики, у радянські установи, партійні, комсомольські органи, МТС, школи, вузи, технікуми тощо. Утворювалась мережа партійних і комсомольських організацій, формувалися професійні спілки.У грудні 1945 р. ЦК КП(б)У створив спеціальний відділ по західних областях. За короткий час було створено радянський, партійний, господарський і карально-репресивний апарат, який контролював усі сфери життя західних українців. Представників місцевого населення в цьому апараті було мало. У 1946 р. з 16129 номенклатурних посад у західних областях України місцеві жителі обіймали лише 2097, тобто 13%. Більшовицький центр їм не довіряв і керував краєм за допомогою вимуштруваних на сході, але чужих місцевому населенню кадрів. По суті це була колоніальна адміністрація. У 1945-1946 рр. боротьба УПА з органами МВС-МДБ, військами, винищувальними загонами та групами самозахисту з місцевих активістів досягла апогею. Повстанці мусили змінити свою тактику. Великі підрозділи, чисельність яких становила 400-500 чол., були переформовані в дрібні загони, що дислокувалися в лісах. В сільській місцевості була створена густа мережа підпільних боївок. Радянська влада, і то не скрізь, існувала тут лише вдень.На початку 1946 р., забезпечивши вирішальну перевагу в живій силі і техніці, війська НКВС повели новий наступ проти УПА. Протягом 1945—1949 рр. радянське керівництво п'ять разів оголошувало амністію для учасників повстанської боротьби. З метою припинення цієї діяльності у 1956 р. була оголошена чергова амністія. Однак і на цьому боротьба не закінчилася. Радянізація західних областей України відбувалася досить повільно.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.:

 1. 71 Політично-ідеологічна реакція в кінці 1940-х років - на початку 50-х рр. "Радянізація " Західної України.
 2. 37, Загострення ідеологічної ситуації в СРСР у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.
 3. 50. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у 1939 – 1940 рр. Встановлення тоталітарного сталінського режиму в Західній Україні.
 4. 33. Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією.
 5. 26, У період 1939-1940 рр. на західноукраїнських землях радянський режим ще не встиг зміцнитися.
 6. 69. Возз’єднання укр.. земель та радянізація західноукр.
 7. №75 Научная и культурная жизнь Казахстана в 1940-1950 г
 8. 89. Изменение трудового законодательства во второй половине 1940-1950 гг.
 9. 90. Изменения уголовного законодательства во второй половине 1940-1950 гг.
 10. 28) Политические репрессии второй половины 1940-х – начала 1950-х гг.
 11. 36 Проблеми сільськогосподарської галузі у повоєнний час середини 1940-х - першої половини 1950-х рр.
 12. 35,Розвиток народного господарства УРСР у повоєнний час (сер. 1940-х - перш. пол. 1950-х рр.).
 13. 54.Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в 1920-30ті рр.
 14. 3. Становище західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.
 15. Політико-правове становище західноукраїнських земель у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII - початок XX ст.).
 16. 41. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 19 - на початку 20 ст.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -