35 Соціально-економічний розвиток України у ХІХст. Реформи в Російській імперії

упродовж 60-80-х років XIX ст. завершився промисловий переворот, тобто перехід мануфактур до заводів і фабрик, особливо швидкими темпам розвивалась вугільна, залізорудна і металургійна промисловість (Донецько- Криворізький басейн), на кін. XIX ст. Україна перетворилася на вугільно-металургійну базу російської імперії. Нарощували виробництво традиційний для України галузі промисловості по переробці сільськогосподарської продукції: цукрова, винокурна та макомельна.

Машинобудування розвивалося повільно, винятком було виготовлення сільськогосподарських машин, їх в Україні вироблялося більше половини від тих, що вироблялися в Росії в промисловому розвитку сприяло бурхливе будівництво залізниць.

Велику роль у промисловості, особливо важкій, відігравав іноземний капітал (німецький, англійський, французький, бельгійський - 80-90%). Ішов процес зростання, міст: Одеса, Київ, Харків.

Висновок: Україна позбавлялась потенційних прибутків і підпорядковувалась інтересам іноземного капіталу.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 35 Соціально-економічний розвиток України у ХІХст. Реформи в Російській імперії:

 1. 1. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.
 2. 89. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України.
 3. 108. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.
 4. Суспільно-політичне життя на Украёні(2-га половина 19 ст) Реформи в Австрійській та Російській імперіях та їх наслідки для соціально-економічного розвитку Укр.. земель
 5. 53 СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (1900—1917 рр.)
 6. 37 Соціально-економічний розвиток Західної України у XIX ст.
 7. 40.Реформи в Російській імперії в 60 - 70-х рр. 19 ст. та впровадження на Україні.
 8. 31 Соціально-економічний розвиток України в кінці XVII - XVIII
 9. 86. Судова реформа 1864 року в Російській імперії.
 10. 99. Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 рр.
 11. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України в XIX ст.
 12. 97. Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії.
 13. 32. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права.
 14. 18 Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV - першій половині XVI ст.
 15. 35. Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України.
 16. 71. Охар-йте розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та покажіть її місце в госп-ві Російської імперії.
 17. 2.Соціально-економічний розвиток.
 18. 71) Охарактеризуйте розвиток промисловості України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та покажіть її місце в господарстві Російської імперії.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -