59 Успіхи і труднощі індустріалізації в Україні

У грудні 1925 р. 14 з'їзд РКП(б) проголосив курс на індустріалізацію. Передбачалося прискорення промислового росту радянського союзу і досягненням ним у короткі строки рівня розвитку економічно-розвинутих країн світу. Сталій казаа, що ми відстали від інших країн світу на 50-100 років, і ми повинні пробігти цю відстань за 10 років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть.

Індустріалізацію передбачалося робити плановими методами (5-річками).

Труднощі:

Радянський союз міг розраховувати лише на внутрішні джерела фінансування індустріалізації.

Не вистачало кваліфікованих кадрових робітників та інженерів, хоч Україна в цьому плані була у більш вигідному становищі.

Низький рівень економічної освіти радянського керівництва, відсутність досвіду здійснення планової індустріалізації.

Успіхи:

Україна з аграрною перетворилася на індустріально-аграрну.

У 1940 р. рівень промислового потенціалу порівняно з рівнем 1913 р. збільшився в 7 разів*.

За обсягом виробництва важкої промисловості випередила ряд розвинутих західноєвропейських країн, вона посіла

друге місце в Європі по виробництву машин і виплавці чавуна.

За три довоєнні п'ятирічки у Україні з'явилися сотні великих і середніх заводів, фабрик, шахт, електростанцій, серед них гіганти: Дніпрогес, ХТЗ, Азовсталь, Запоріжстапь, Кріворіжсталь.

Звичайно це були результати історичного значення, але українському народу довелося заплатити за них надто високу ціну. Такої ціни за створення сучасної економіки ніхто у світі не платив. До того ж промисловість України зберегла свою загальну спрямованість на видобуток сировини і її первинну обробку, що прив'язувало Україну до індустріального комплексу СРСР.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 59 Успіхи і труднощі індустріалізації в Україні:

 1. 5. Особливості індустріалізації в Україні.
 2. 6. Позитивні і негативні наслідки індустріалізації в Україні.
 3. 1. Успіх союзників на Подніпров'ї був затьмарений подіями в Західній Україні.
 4. 81. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.
 5. 3. Особливості радянської індустріалізації.
 6. Бар’єри взаєморозуміння. Труднощі в процесі спілкування у викладацькій діяльності.
 7. 2. Цілі індустріалізації в СРСР
 8. Україна-головний плацдарм індустріалізації СРСР.Її суперечливий характер та наслідки
 9. 6. Стратегія комерційного банку та складові успіху його діяльності
 10. 110. Розкрийте шляхи і засоби радянської індустріалізації та їх визначення в процесі дискусії щодо її джерел і темпів.
 11. 150. Банківські ризики, їх класифікація та вплив на бізнесові успіхи.
 12. 44. Передумови Індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи(Кінець XV-XVI ст)
 13. 149. Формування прибутку комерційних банків. Прибутковість банку як показник його фінансового стану та бізнесового успіху.
 14. 21. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Професійні організації аудиторів в Україні та їх функції.
 15. РОЗДІЛ II Про успіхи поляків над шведами з немилосердним узяттям ‘їхнього міста Голдінга; про інше щастя поляків і Брандебуржця над шведом на острові Алсен;
 16. РОЗДІЛ XI Про вихід шведів із Кракова і про вступ до міста польського короля; про королівський похід на Шведа із Кракова до Мазовїі та Пруссів і про успіхи Чернецького в Пруссах;
 17. Економічна думка в Україні (ХІХ – початок ХХ століть) – дореформений період, антикріпосницькі ідеї, пореформені соціально-економічні проблеми, революційно-демократичний напрям, ліберально-народницька думка, марксизм в Україні.
 18. 53. Етапи формування, становлення та розвитку соціальної політики в незалежній Україні. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо здійснення соціальної політики в Україні.
 19. 10.Характеристика системи освіти в Україні у XX столітті (І. Франко, Л. Українка, І Огієнко, С. Русова). Характеристика системи освіти в Україні на початку XX століття
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -