6. Утворення УНР.

Війна РСФСР з УНР Захоплення більшовиками наприкінці жовтня 1917 р. влади у Петрограді, падіння Тимчасового уряду створило принципово іншу політичну ситуацію в Україні. УЦР висловилась проти подій у Петрограді, вважаючи відповідальними за них уряд і більшовиків, оголосила, що «буде боротися з усякими спробами підтримки цього повстання на Україні». 31 жовтня 1917 р. сьома сесія УЦР ухвалила поширити владу Генерального секретаріату, окрім Київської, Полтавської, Чернігівської, Волинської та Подільської губерній, на Херсонську, Харківську, Катеринославську, Таврійську, частково Курську і Воронезьку губернії.Проголошення створення Української Народної Республіки (УНР). На початку листопада 1917 р. влада в Україні перейшла до рук Української Центральної Ради. 7 (20) листопада 1917 р. УЦР III Універсалом проголосила створення Української Народної Республіки у складі федеративної Росії. Розпочався третій, останній, етап історії Української Центральної Ради (перший - від утворення УЦР до Всеукраїнського нацконгресу; другий - від Всеукраїнського нацкошресу до повалення влади Тимчасового уряду в Петрограді). В основі його - державотворча діяльність, спрямована на побудову демократичних засад влади, повну незалежність України. УЦР ухвалила Конституцію УНР, а також ряд законів: запроваджено власну грошову систему, затверджено герб, гімн УНР, українській мові надано статус державної. 5 грудня 1917 р. більшовицьке керівництво ухвалило "вважати Центральну раду в стані війни з нами". Загальне керівництво війною було покладене на комісію в складі В.Леніна, Л.Троцького, Й.Сталіна. 8 грудня раптовим ударом із Бєлгорода більшовицькі війська взяли Харків, що став плацдармом для поширення ідей, які проголошувались лідерами більшовиків. Тут діяв штаб на чолі з колишнім полковником царської армії М.Муравйовим, на якого покладалося керівництво воєнними операціями. Своєю необачною політикою щодо створення власної армії лідери УНР довели українізовані частини до повної деморалізації. На оборону України встали хіба що підрозділи Вільного козацтва і добровільні загони, створення яких відбувалося вже в перебігу війни. 16 січня 1918р. бій під Крутами увійшов в історію України як символ національної честі. 26 січня радянські війська зайняли Київ. Воєнні дії перекинулися на Волинь і Поділля. Вільне козацтво Звенигородського та інших повітів не тільки відбило наступ Муравйова, а й провело контрнаступ. Отже, в перебігу україно-радянської війни виявилася хибність позицій керівників ЦР, які не забезпечили створення боєздатних збройних сил молодої Української держави. Та й важко було протистояти тій демагогії, яка велася більшовицькими лідерами, які обіцяли негайно розв'язати гострі соціальні питання, а надто — скасувати поміщицьке землеволодіння і провести аграрну реформу. Саме ці чинники сприяли перемозі більшов., бо керівники ЦР діяли нерішуче.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 6. Утворення УНР.:

 1. Утворення УНР в листопаді 1917 р.
 2. Утворення уряду (Генерального Секретаріату) УНР у червні 1917 р.
 3. 2. Проголошення незалежності. Утворення УНР. Поява української держави П.Скоропадського.
 4. 1.Утворення Західної Української Народної Республіки. Акт Злуки УНР та ЗУНР.
 5. 1. Центральна Рада та її Універсали. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР.
 6. 46. Конституція УНР 1918 р.
 7. 50. Універсал Соборності УНР і ЗУНР.
 8. 1. Проголошення створення Української Народної Республіки (УНР).
 9. Зовнішньопоілтична діяльність директорії УНР
 10. 1. Передумови проголошення незалежності УНР.
 11. 57. Злука ЗУНР і УНР. Акт Соборності
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -