17 Виникнення українського козацтва, Запорозька Січ.

Вперше термін „козак” зустрічається у „Початковій монгольській хрониці” (1240 р.).

Перші згадки про козаків датуються ХІІІ ст., проте як новасоціальна верства суспільства козацтво формується протягомХV-ХVІ ст. До кінця ХVІ ст. термін „козацтво” означав не соціальний статус, а спосіб життя, рід занять.

Поява козацтва мала два головні чинники:

1. Природне прагнення людей до особистої, політичної, господарської й духовної свободи в умовах посилення феодального гніту Польщі.

2. Необхідність захисту краю від татар.

Заселяючи родючі південні степи, козаки розгортали активну господарську діяльність: створювали хутори, слободи, займалися землеробством, скотарством, промислами, ремісництвом і торгівлею. Тим самим вони сприяли освоєнню краю та розвитку господарства на великих просторах колишнього «Дикого поля».

Козаки не лише захищали південні кордони від безперервних турецько-татарських набігів, а й самі здійснювали походи проти Кримського Ханства, Турецької імперії, Молдавії, втручалися у внутрішні справи Московської держави. Центром козацтва стало Запоріжжя – степи за порогами Дніпра.

Запорозька Січ.У ХV-ХVІ ст. 12 порогів перетинали Дніпро від берега до берега і тяглися майже на 100 кілометрів. Потім ріка розливалася в широку заплаву – Великий Луг, де було понад 250 проток та островів. На цих островах, прибуваючи на Запоріжжя, козаки будували „городці”, засіки, січі” з повалених дерев для захисту від ворожих нападів. Проте такі імпровізовані населені пункти були слабоукріпленими та не могли витримати натиску значних сил противника.

Перша Запорозька Січ була заснована у середині ХVІ ст. на острові Мала Хортиця гетьманом Дмитром Вишневецьким. Це була перша велика січ з кам’яним замком, мури якої не тільки гарантували безпеку, захист від татарських набігів, а й надалі стали своєрідною базою для здійснення походів на Крим. За часів Вишневецького Запорозька Січ виходить на міжнародну арену й перетворюється на лідера боротьби східного слов’янства проти Кримського ханства та султанської Туреччини. У різні часи Січ змінювала місце розташування (острова Томаківка, Базавлук та ін.). Назва «Запорозька Січ» поширювалася на все козацтво, об’єднане навколо Січі.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 17 Виникнення українського козацтва, Запорозька Січ.:

 1. Тема 3. Українські землі під владою Литви та Польщі (ХIV – перша половина ХVІІ ст.). Українське козацтво. Запорізька Січ.
 2. 2. Виникнення українського козацтва
 3. 20 Виникнення і розвиток українського козацтва
 4. 2. Виникнення і розвиток українського козацтва.
 5. 24.Запорозька Січ: суспільно-політичний устрій та військова організація.
 6. 2. Запорозька Січ з самого початку свого утворення була військово- політичною організацією республіканського типу
 7. 19. Українське козацтво у ХV – ХVІІІ ст. Запорозькі Січі.
 8. 23. Виникнення та еволюція укр.. козацтва.
 9. 57. Історія українського козацтва у концепції М.Грушевського.
 10. Зародження та еволюція українського козацтва
 11. 18. Українське козацтво: причини зародження, джерела формування, військова організація.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -