37, Загострення ідеологічної ситуації в СРСР у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.

“Ждановщина” в Україні. .«Ждановщина» в Україні: ідеологічний наступ тоталітарного режиму на культуру.Так у СРСР з'явилось явище, яке отримало назву за іменем його головного провідника А.Жданова. "Ждановщина" (1946-1949 pp.) означає широкий наступ сталінського режиму в галузі ідеології, культури, науки, літератури, мистецтва з метою встановлення жорстокого контролю над духовним розвитком радянського суспільства. Жданов виступав офіційним теоретиком і організатором цього наступу. За тодішньою термінологією боротьба розгорталась проти "безідейності, безпринципності, формалізму, космополітизму й низькопоклонства перед гнилим Заходом", проти "буржуазного націоналізму". За період з 1946 по 1951 р. було прийнято 12 партійних постанов з ідеологічних питань. Об'єктом переслідувань були обрані літератори, митці, учені.Ця кампанія мала на меті посилити культурно-ідеологічну ізоляцію радянського суспільства, ізолювати і протиставити інтелігенцію іншим прошаркам суспільства, розпалити шовіністичні та антисемітські настрої, посилити процес русифікації, відновити образ внутрішнього ворога, так необхідного для тоталітарного режиму. Кампанія боротьби з космополітами мала негативні наслідки для розвитку культури: у літературі та театрі, по суті, зникло поняття мистецької школи; поглибилась ізоляція від надбань західної культури;театральна та літературна критика перетворилася із засобу стимулювання творчого розвитку на засіб втримання митців у рамках офіційної ідеології; обмежено свободу творчості. Ждановщина призвела до гальмування розвитку науки, літератури і мистецтва в країні, породила потворні явища в середовищі радянської інтелігенції , викликала її розмежування. Сталінський режим остаточно протиставив владу і народ, ліквідував патріотичне піднесення років війни, паростки відродження української культури. У міжнародному плані "ждановщина" посилила відірваність радянських митців від досягнень світової культури, стала ідеологічним обгрунтуванням конфронтаційної зовнішньої політики СРСР.

<< | >>
Источник: Ответы по предмету - История Украины (1916 - современность). 2016

Еще по теме 37, Загострення ідеологічної ситуації в СРСР у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.:

 1. 34. Радянізація західноукраїнських земель у 1940-х - на початку 1950-х рр.
 2. 48) Міжнародні відносини у другій половині 80-х років початку 90-х
 3. 94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії.
 4. 41. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 19 - на початку 20 ст.
 5. 53. Боротьба сталінського тоталітарного режиму з українським національно-визвольним рухом в другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст.
 6. 47) Міжнародні відносини у другій половині 70-х першій половині 80-х роках.
 7. 1. Суспільно-політичне та соціально-економічне життя у другій половині 60-х – першій половині 80-х рр.
 8. 18 Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV - першій половині XVI ст.
 9. Тема 11. Україна в другій половині 60-х – кінці 90-х рр. ХХ ст.
 10. №75 Научная и культурная жизнь Казахстана в 1940-1950 г
 11. 50. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у 1939 – 1940 рр. Встановлення тоталітарного сталінського режиму в Західній Україні.
 12. 89. Изменение трудового законодательства во второй половине 1940-1950 гг.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -