83 Здобутки й проблеми сучасної України у сфері науки і освіти

Стан освіти

Для забезпечення духовного і соціально-економічного розвитку держави реформується система освіти. Освітня система стає більш демократичною, гнучкою та різноманітною. З'явилася велика кількість ліцеїв, гімназій, коледжів, профільних академій, університетських комплексів і т. п. Реорганізується вся структура вищої і середньої спеціальної освіти. Здійснюється перехід на чотириступеневу освіту: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд з державними створюються навчальні заклади інших форм власності, за рахунок чого зростає їх кількість та якість освітніх послуг. Нова модель освіти передбачає диференціацію, гуманізацію, індивідуалізацію навчально-виховного процесу, переорієнтацію всієї сфери освіти на пріоритетний розвиток особистості.

Проте загальний стан економіки обмежує фінансування, освіти, що є серйозним гальмом у її розвитку. Відомо, що в Україні видатки на підготовку одного спеціаліста у вузах у 5-6 разів менші, ніж у розвинених країнах. Наука

Недостатнє фінансування обумовило кризові явища в науці: відтік кваліфікованих вчених із наукової сфери в інші структури і за кордон, втрата провідних позицій з ряду фундаментальних досліджень, відставання від Заходу за рівнем наукових розробок. При цьому понад 90% нових технологічних розробок не впроваджується у виробництво.

Відродженню української науки покликані сприяти Українська наукова асоціація, Національна академія наук, яка залишається провідним науковим центром країни.

<< | >>
Источник: Ответы по истории Украины. 2016

Еще по теме 83 Здобутки й проблеми сучасної України у сфері науки і освіти:

 1. 3. Процес подолання соціально-економічної кризи. Здобутки в галузі науки і освіти.
 2. РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 3. 9. Завдання політології як науки і навчальної дисципліни у політичному розвитку сучасної України.
 4. 2. Проблема вибору моделі сучасної ринкової економіки як мети реформування вітчизняної економіки: можливість використання певних рис. моделей сучасної ринкової економіки в умовах України (35 б.).
 5. 7.4. Ґенеза націонал-соціалізму (11919-1933). Здобутки та лакуни сучасної історіографії СНД.
 6. 9. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Програма «Освіта»
 7. Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Історія України». Найдавніше минуле на території сучасної України
 8. 71.Система освіти України складається із закладів освіти
 9. 18. Основні суперечності сучасної освіти.
 10. 12. Гуманізація і гуманітаризація сучасної освіти як напрями її реформування.
 11. Порівняльний аналіз моделей сучасної університетської освіти.
 12. 2. Соціально-економічне становище в Україні: здобутки, перспективи, проблеми.
 13. 17. Довести доцільність розвитку педагогічного менеджменту як сучасної теорії управління освітою.
 14. На компаративістських засадах проаналізувати закони та закономірності навчання в межах парадигми сучасної освіти.
 15. Аргументувати нагальну потребу впровадження дистанційного навчання у систему сучасної освіти:соціально-економічна доцільність, сутність, умови ефективності.
- Античные государства Северного Причерноморья - Археология - Архивоведение - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вспомогательные исторические дисциплины - Древняя Русь - Западная Украина (1921 - 1939 гг.) - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История античного мира - История Византии - История Древнего Востока - История древнего мира - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - Ранний железный век - Философия истории - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -